🔹بر اساس نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات آیفون ۱۴ به هر نحو غیرمجاز است
به گفته مسئولین هدف از ممنوعیت آیفون ۱۴ ضربه به اقتصاد آمریکا است

دیدگاهتان را بنویسید