✍ محمد مهاجری:

◀️ گفته اید ۶.۵ میلیارددلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی در همین ۴۰روز اخیر ریخته اید توی بازار. لابد اگر بپرسیم اثرش کو جواب می دهید اگر این کار را نمی کردیم الان دلار شده بود ۷۰هزار تومان!

◀️ خوب می دانید دولت سیزدهم بعد از ۱۸ماه هنوز بر سر گنج قارون باقی مانده از ذخیره ارزی دولت قبل نشسته و بخش بزرگی از این دلارهایی که الان دارید پز فروختنش را می دهید از همان موقع مانده و بر خلاف دستاوردتراشی دولت کنونی علیل است و درآمد ارزی حال خوبی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید