به گزارش رسانه های آمریکا این تجمع بر ضد حکومت ایران یکی از بزرگ‌ترین تجمعات مردم ایران در مخالفت با جمهوری اسلامی بود

دیدگاهتان را بنویسید