🔹مدیرعامل سازمان بهشت زهرا:
برای سال آینده، قیمت قبر در ناحیه یک، ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ناحیه دو، ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در ناحیه سه، ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید