در شهر زلزله زده قهرمان‌مرعش ترکیه، خانواده ای که زیر آوار مانده و امیدی به نجات نداشتند، ویدیو خداحافظی خود را ضبط کرده و به بستگان خود فرستاند

متاسفانه از سرنوشت این خانواده اطلاعی در دست نیست

دیدگاهتان را بنویسید