🔹در حالی که شهرداری تهران ادعا می‌کند تمام معابر شهر تهران باز است، نقشه‌های آنلاین گوگل‌مپ نشان می‌دهد که تقریبا همه معابر سطح شهر تهران به شدت درگیر ترافیک و در آستانه انسداد کامل است.
🔹کارنامه شهرداری زاکانی در برف‌روبی، که به گفته یک عضو شورای شهر انقلابی «مایه شرمساری» شده، امروز در معرض قضاوت مردم تهران قرار دارد؛ نمره مردودی را نه فقط برای زاکانی بلکه برای همه حامیان اینها در دیگر نهادهای حاکمیت نشان می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید