علی احمدنیا فعال رسانه‌ای در توئیتر خود نوشت : خزایی رئیس سازمان سینمایی دیشب مست از قدرت گفته: جشنواره فجر به بچه‌های انقلاب برگشت

‏◀️ درست میگی همه چیز داره به بچه های انقلاب بر میگرده و مردم میوه مدیریت انقلابی را در حال چشیدن هستند نمونه اش شهرداری تهران با زاکانی نمونه‌اش وزارت قطع ارتباطات با زارع پور.. سطح تون همینه

دیدگاهتان را بنویسید