◀️ سعید جلیلی در حالی که امروز دلار به ۴۶ هزار تومان نزدیک شد می گوید: امروز ملت ما در شرایطی هستند که دیگر جنگ جهانی اول و دوم نیست که دچار تفرقه داخلی یا مشکلات یک دولت ضعیف باشد بلکه امروز در شرایط تغییر جهان به واسطه جمهوری اسلامی یکی از مولفه های مهم قدرت دنیا هستیم البته این مهم را ما بیان نمی کنیم خود آنها بیان می کنند

دیدگاهتان را بنویسید