🔹 قرار است برای اولین بار در جهان، گروهی از سنجاب های موادمخدریاب به واحد مبارزه با مواد مخدر پلیس چین بپیوندند.

🔹 روزنامه «ایندپندنت» گزارش داد:« در حال حاضر آموزش 6 سنجاب قرمز اروپایی با موفقیت انجام شده و برای کشف مواد مخدری که احتمال دارد در اماکن بزرگ پیچیده مثل انبارهای لجستیکی پنهان شده باشد مستقر می شوند.»

🔹به گزارش این روزنامه، مزیت آموزش سنجاب این است که به قدر کافی کوچک هستند تا به جاهایی که سگ ها امکان دسترسی به آن را ندارند، وارد شوند. سنجابها آموزش دیده اند که از چنگالهای خود برای خراش دادن جعبه ها استفاده و پلیس را از وجود مواد مخدر آگاه کند.
مربیان همچنین به سنجابها آموزش داده اند که چگونه در فضاهای فشرده فشار وارد و مواد مخدر پنهان شده در بسته بندی های محکم را بو کنند

دیدگاهتان را بنویسید