خاک بر سر شهرداری تهران که حتی نمیتونه برای سر نخوردن خودروها نمک بپاشه توی خیابون های یخ زده تهران

دیدگاهتان را بنویسید