◀️ پس از سرنگونی بالون چینی بر فراز آسمان آمریکا، واشنگتن، شش شرکت چینی را به لیست سیاه خود افزود تا مانع از دستیابی بدون اجازه این شرکت ها به فناوری های آمریکایی شود

دیدگاهتان را بنویسید