‼️علی کریمی چهره جدید در راهپیمایی ۲۲بهمن امسال در لیست اپوزیسیون
تنها توانایی جمهوری اسلامی افزایش نفرت از خودش است

دیدگاهتان را بنویسید