فیلم های زیادی از فریاد شعار بر علیه خامنه ای از سراسر کشور در شبکه های اجتماعی در حال منتشر شدن است

دیدگاهتان را بنویسید