🔹عکس پدر ترک که دست دختر مرده‌اش را در دست گرفته است، درد عظیم جهانی را از فاجعه زلزله نشان می‌دهد.

🔹پس از وقوع زلزله مهیب روز دوشنبه در ترکیه، . عکاس خبرگزاری فرانسه، ادم آلتان، در حال عکاسی از یک ساختمان آپارتمانی فروریخته بود و ناگهان متوجه مردی میشود که تنها در میان آوار نشسته بود.

🔹در حالی که تیم‌های نجات هنوز نرسیده‌اند، افرادی که در این بلوک زندگی می‌کردند تلاش می‌کردند به عزیزانی که در زیر توده‌های بتون و آجرهای شکسته گیر افتاده بودند، کمک کنند. اما یک مرد با وجود باران و سرمای یخبندان حرکت نمی کرد. آن موقع بود که عکاس متوجه شد دستی را گرفته است.

🔹او دوربینش را از فاصله 60 متری روی وی زوم کرد. لحظه حساسی بود، اما مرد ژاکت نارنجی پوش او را صدا زدوگفت: از بچه ام عکس بگیر.»

دیدگاهتان را بنویسید