آذربایجان در ردیف اول (۷۲۵ نفر)

اسرائیل در ردیف دوم (۴۵۰ نفر)

فرانسه با ۲۰۴ نفر در ردیف سوم

دیدگاهتان را بنویسید