به گزارش بانک جهانی در حالی که قبل از انقلاب، اقتصاد ایران از اقتصاد کره جنوبی 50 درصد بزرگتر بود. بعد از انقلاب اقتصاد ایران از اقتصاد کره جنوبی 778 درصد کوچکتر شد!

دیدگاهتان را بنویسید