همزمان با اینکه اساتید دانشگاه رو تعلیق و اخراج می‌کنند، کسانی را بر سرکار می‌آورند که “تفویض” را “تفیض” می‌نویسند./متین رمضان‌خواه

دیدگاهتان را بنویسید