احسان سلطانی، اقتصاددان نوشت:
🔺مقایسه اقتصاد ایران در تحریم با ترکیه (۲۱-۲۰۱۰) را می‌بینید. رشد اقتصادی ایران :‌ تقریبا بدون رشد؛ رشد اقتصادی ترکیه:‌ بیش از ۸۰ درصد
🔺رشد سرمایه گذاری در ایران: منفی، رشد سرمایه گذاری در ترکیه: بیش از ۸۰درصد رشد
🔺رشد صادرات ایران: منفی؛  رشد صادرات ترکیه: ١٠٠ درصد
🔺حاصل تحریم‌ها پسرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران است، اما برای الیگارشی فاسد کاسبان تحریمها نعمت می باشد.
🔺ابزار اصلی غارت مردم توسط ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-غارتی، شوکهای قیمت ارز است.

دیدگاهتان را بنویسید