✍️محسن برهانی
بند ۶ مصوبه ⁧ مولدسازی که خامنه ای دستور آن را داده⁩: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود».
‏از مشروطه تا امروز سابقه ندارد که چیزی تصویب شود و تمامی قوانین مدنی و جزایی و اداری و … را اینگونه سخاوتمندانه تعلیق نماید. بماند به یادگار در تاریخ حقوق دنیا!

دیدگاهتان را بنویسید