اونوقت دغدغشون چیه:
چت کردن با نامحرم !!!!!
خاک بر سرتون

دیدگاهتان را بنویسید