? در پی زلزله ویرانگر ترکیه، آب دریا در سواحل مصر به رنگ سیاه در آمد و برای سومین روز متوالی در مصر حالت وحشت به وجود آمد.

🔹 روسيااليوم گزارش داد: برخى كاربران مصری در فضای مجازی تصويرهايى از سیاه شدن رنگ آب دریا منتشر کردند، و برخی نیز نوشتند که این پدیده در روز دوشنبه ٦ فوریه پس از زلزله ویرانگر ترکیه رخ داده است.

دیدگاهتان را بنویسید