مسئول دزدی که بودجه معلولین و کم کردین
می‌دونید هر معلول نخاعی روزی ۶ بار باید سوند استفاده کنه؟
۶ عدد سوند ۱۲ هزار تومانی ۶ عدد کیسه ۲۰ هزاری و روزی دوتا هم پوشینه ۲۰ هزاری می‌دونید چقدر میشه؟
یعنی برای رفع مزاج روزانه باید ۲۳۰ هزار تومان هزینه کنه.
آیا کم کردن بودجه ظلم نیست؟

👈 چند روزی است که . کمپین‌ها و پویش‌های بسیاری نیز در واکنش به این اقدام دولت به راه افتاده و امضاهای چندهزاری هم ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید