عمده آسیب‌ها در بحث کشاورزی به دلیل ندادن زکات است !!!

◀️ مقصر پلشتی‌های حجاب، جامعه ایمانی است، زیرا حتی اگر فردی تکه تکه شود نباید ترک تکلیف کند.

دیدگاهتان را بنویسید