محمد درویش. پژوهشگر و فعال محیط زیست؛ تخریب بافت تاریخی شیراز را به بهانه توسعه حرم شاهچراغ متوقف کنید

دیدگاهتان را بنویسید