🗣 مهدی زارع زلزله شناس و استاد دانشگاه:
اخیرا با توجه به زلزله خوی و زلزله مهیبی که در ترکیه و سوریه آمد، زلزله‌ای با این حد از بزرگی، در رشته کوه‌های البرز خیلی دیر به دیر رخ دهد؛ بنابراین خیلی نادر است؛ البته غیرممکن نیست اما رخ دادن آن بسیار کم است.

◀️ متاسفانه آسیب پذیری در استان تهران و البرز به شکلی است که حتی با زلزله‌ای با بزرگی بسیار کمتر از زلزله «ترکیه- سوریه» بسیار زیاد، مهم و جدی خواهد بود.در واقع اگر زلزله‌ای نزدیک به بزرگی ۷ ریشتر هم رخ دهد، آسیبی که وارد می‌شود می‌تواند برای تهران بسیار فاجعه بار باشد.

◀️ وقتی در ترکیه شرایط زلزله زدگان به این صورت است، باید توجه بیشتری داشته باشیم که حوادث مشابه می‌تواند بحران‌های به مراتب بیشتری را برای ما ایجاد کند.

دیدگاهتان را بنویسید