🗣 رئیس انجمن علمی جراحان قلب ایران:
در حال حاضر ما ۲۳۰ الی ۲۴۰ جراح قلب داریم.

🔹 ۱۰ سال است متقاضیان رشته جراحی قلب خیلی کم شدند و در این رشته یک بحران اساسی داریم.

🔹 پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۱۴۰۷ یا ۱۴۰۸ صف‌های بسیار طولانی برای نوبت عمل قلب خواهیم داشت یا مراجعه بیماران، به کشورهای خارجی ایجاد می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید