روزنامه حکومتی کیهان نوشت: به موازات افزایش سطح رفاه، توقعات اقتصادی جامعه بالا رفته و آنچه امروزه بسیاری از مردم احساس می‌کنند، نه «فقر مطلق»، بلکه «فقر نسبی» است که از مقایسه وضع فعلی با وضع ایده‌آل حاصل می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید