“به عنوان یک استاد دانشگاه می‌گویم: اینترنت طبقاتی آزادتر برای استادان، ارزانی خودتان؛ هرگز از بستر اینترنت متفاوت از آنچه برای عموم مردم فراهم است استفاده نمی‌کنم.”
“پی‌نوشت: وزارت علوم اخیرا از دانشگاه‌ها خواسته به صورت «آنی» فهرست استادان خود را جهت دسترسی به «اینترنت باز» جهت استفاده از سایت‌های «علمی آموزشی» ارائه کنند. درخواست کردم نام من از فهرست ارسالی به وزارت علوم حذف شود. فقط استادان حق دسترسی به سایت‌های «علمی-آموزشی» دارند؟!”

دیدگاهتان را بنویسید