وزیر خارجه آمریکا:
ما در سوریه نهادهای بشردوستانه‌ای داریم که بودجه آنها توسط آمریکا تامین می‌شود. این نهادها در زمینه هماهنگ کردن کمک‌های نجات‌بخش فعالیت می‌کنند.

🔹️ما متعهد به ارائه کمک به مردم سوریه هستیم تا بتوانند این فاجعه را پشت سر بگذارند. ما از آغاز جنگ سوریه مهمترین ارائه‌کننده کمک‌های بشردوستانه به مردم بوده‌ایم.

🔹️تاکید می‌کنم که این کمک‌های مالی به مردم سوریه می‌رسند، نه رژیم.

دیدگاهتان را بنویسید