🗣 سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد:
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درخصوص پرداخت یارانه ها هیچ افزایشی پیش بینی نشده است بنابراین تا زمانی که لایحه مبنا قرار بگیرد در سال آینده شاهد افزایش یارانه ها نخواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید