🔹شماری از زندانیان در شهر «ملطیه» تلاش کردند از زلزله ای که روز گذشته مناطق مختلف ترکیه را به لرزه در آورد استفاده کرده و از زندان فرار کنند.

🔹به گفته رسانه های ترکیه تلاش این زندانیان با هوشیاری زندانبانان ناکام شد.

🔹رسانه های ترکیه گفتند که زندانیان تلاش کردند که از زمین لرزه ها استفاده کرده و اقدام به فرار کنند اما زندانبانان در حالی که زندانیان در راه فرار بودند جلوی آنها را گرفته و تلاش شان را با شکست مواجه کردند.

دیدگاهتان را بنویسید