📝 روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
ورق زدن تاریخ هر کشور، حق مردم آن کشور است. مردم، اگر از دولتمردانشان راضی باشند ورق زدن تاریخ را به آنها می‌سپارند ولی اگر راضی نباشند، خودشان وارد عمل می‌شوند. این، یعنی عبور کردن از حکمرانان و کار را از اختیار آنان خارج کردن.

◀️ درست در همین نقطه است که بیگانگان وارد می‌شوند و اهداف خود را دنبال و اغراض مداخله ‌جویانه خود را اِعمال می‌کنند و در ورق زدن تاریخ شریک می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید