🗣 آیت الله محمد موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز:
ما خوب نفهمیدیم که اصول اساسی امام برای اداره کشور چه بود؛ به امور حاشیه ای چسبیدیم، وضع دنیای مردم خوب نیست؛ وضع دین و باورها و اعتقادات دینی هم ضعیف شده است.

◀️ در اثر بی عرضگی ما، این اعتماد مردم را از دست داده ایم و به یک چیزهایی چسبیده ایم که فکر می کنیم آنها خیلی مهم است.

◀️ من نسبت به کسانی که بعد از امام در سطوح مختلف، چه رهبری و چه سطوح پایین تر، مملکت را اداره می کردند، هرگز ذره ای با سوء ظن نگاه نمی کنم.یعنی هرگز فکر نمی کنم آنها اهل دنیا و ریاست و شهوات بوده اند و به این دلیل مشکل ایجاد کرده اند.همه آنها می خواستند کار خوبی انجام دهند، ولی خیلی ها به اصول کار توجه نکردند و اصول از دست رفت.

دیدگاهتان را بنویسید