گزارشهای مرکز آمار تازه از تنور در آمد :

۱۰% گرانتر از ماه قبل
۶۶% گرانتر از سال قبل

متوسط قیمت یک متر مربع ملک مسکونی در تهران ۵۲.۸ میلیون تومان – ناقابل

این یک قلم از گزارش رئیس جمهور محترم در خصوص بهبود شرایط اقتصادی در آخرین صحبتی که با مردم داشتند از قلم افتاده بود که بدینوسیله ما از طرف ایشان پوزش می طلبیم!

دیدگاهتان را بنویسید