آقازاده شیخ علیرضا پناهیان:
«هربار با دیدن آوار زلزله‌ها، لعنت میفرستم به اونایی که ساختمون های چند طبقه رو مد کردن.چرا مارو از خونه‌های نقلی همکف کشیدید بیرون؟»

یک خبرنگار در پاسخ گفت: آخه همه مثل پدر شما نیستند از صاحب تک ماکارون هدیه ملک بگیرند! ما مردم فقیر پاپتی! مجبوریم توی لونه کبریت زندگی کنیم!

دیدگاهتان را بنویسید