اعتراض‌های سراسری بعد از کشته شدن ‎مهسا امینی به‌رغم سرکوب گسترده حکومتی همچنان به شیوه‌های مختلف ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید