👈 تخریب خانه‌های بافت تاریخی شیراز برای توسعه حرم شاهچراغ

روزنامه شرق نوشت:
◀️ هفته گذشته سه‌شنبه، دکتر معماریان به همراه دانشجویان و خبرنگاران برای بازدید به بافت تاریخی می‌روند. در جریان بازدید مردی که خود را پیمانکار تخریب از سوی شهرداری معرفی کرد، به آن‌ها می‌گوید بازدیدهایتان را انجام دهید؛ چون تا دو، سه روز آینده همه این‌ها خراب خراب خواهد شد.

◀️ نامه دستور تخریب به شورای تأمین استان آمده است و اخطار هم داده شده و در فاز اول ۶۰ پلاک از سه روز آینده تخریب خواهد شد. خانه‌هایی که مالک یا مستأجر داخلش بود، این امر را تأیید کردند.

◀️ به گفته کلانتری پویش حفظ بافت تاریخی شیراز در فاز اول قرار است ۶۰ پلاک تخریب شود که از خط تخریب پیشنهادی میراث هم فراتر است. تصویر و مصاحبه مالکان هم وجود دارد.

◀️ به گفته شاهدان آقای «ل» به‌عنوان نماینده اداره راه و شهرسازی در حرم شاه‌چراغ، شخصا به در خانه‌ها رفته است و ساکنان را تهدید کرده که باید از خانه خارج شوند؛ وگرنه آب و برق را قطع کرده و خانه را روی سرشان خراب می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید