این پهپاد با استفاده از بوسترهای خود از زمین کنده می‌شود و پرواز می‌کند.
این پهپاد مجهز به چتر بوده و پس از پرواز با کمک چترهای خود در حال فرود آمدن بر روی سطح زمین است.

این پهپاد لزوما نیازی به باند پروازی ندارد و می‌توان آن را از هر نقطه‌ای به پرواز درآورد و بعد از انجام عملیات هم خود پهپاد می‌تواند به طور مستقل با کمک چترهای خود فرود آید.

پهپاد XQ-58A Valkyrie، پهپادی با سطح مقطع راداری پایین می‌باشد که هدف از توسعه آن کاهش هزینه‌های نیروی هوایی برای انجام عملیات‌های ضربتی می‌باشد، زیرا جنگنده‌های سرنشین دار به مراتب هزینه‌های بیشتری خواهند داشت.

پهپاد XQ-58A می‌تواند به صورت چند فروندی و گروهی نیز حمله کند.
سرعت این پهپاد ۱۰۰۰ کیلومتر در ساعت است و برد آن ۵۵۰۰ کیلومتر است.

دیدگاهتان را بنویسید