خبر خوب اینکه اولین کلیه مصنوعی تمام تست‌های لازم و اولیه رو با موفقیت گذرونده و قراره روی چند نمونه‌ی انسانی تست بشه.

🔹اگر تست‌های نهایی هم تایید بشه در آینده‌ی نه چندان دور دیگه نیاز نیست کسی کلیه بفروشه و بیماران کلیوی هم از دیالیز کردن راحت میشن

دیدگاهتان را بنویسید