🔹چه کسی پاسخگوی خسارت چند ده هزار میلیاردی سهامدارانه؟

دیدگاهتان را بنویسید