◀️ محسن پیرهادی نماینده مردم تهران گفت: عزم جدی برای حل معضل آلودگی هوا وجود ندارد، این معضل واقعا مردم را خسته کرده است و ما هم برنامه مشخصی برای رفع آن نداریم.

🗣 وی افزود: 5 هزار میلیارد تومان برای 1200 شهری که در حوزه حمل و نقل عمومی کارکرد دارند، در نظر گرفتند که رقم بسیار ناچیزی برای حل مشکل است

دیدگاهتان را بنویسید