🔹 یک مقام ارشد آمریکایی افزود: ارتش آمریکا این بالون را زمانی که به طور ایمن از خشکی دور شده منهدم و سپس آن را برای بررسی بازیابی نمود.

دیدگاهتان را بنویسید