⬅️ به گزارش شفقنا از سی ان ان، نیروی نظامی آمریکا، بالون چینی را که مشکوک به جاسوسی می دانست، در فضای این کشور منهدم کرد

⬅️ این بالون هفته گذشته به دلیل شرایط آب و هوایی از منطقه مونتانا وارد سرزمین های آمریکا شد و تا روز شنبه تا مناطق میانی این کشور پیش رفت

⬅️ قبل از انهدام بالون، پرواز تعدادی از فرودگاه های آمریکا که نزدیک به فضای انهدام بالون بودند متوقف شد

دیدگاهتان را بنویسید