نیلوفر آقایی نوشته:
«هیچکس و هیچ چیز بر زنی که با خواندن کتاب و شعر، گوش دادن به موسیقی و نوشیدن قهوه، حالش خوب می‌شود؛ پیروز نخواهد شد.»

دیدگاهتان را بنویسید