🔹شرایط نظامی میان روسیه وغرب درحال وخیم‌تر شدن است، و پوتین خودرا درنبرد در دروازه اروپااحساس‌ میکند.
🔹این شرایط درحال تأثیرگذاری درمنطقه واوضاع ایران میباشد؛ به نحوی که آمریکا واروپا مکررا وشدیدا ازهمکاری تنگاتنگ نظامی ایران و روسیه در موردموشک وپهپاد ابرازنگرانی کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید