◀️ اخیراً نامه‌ای از معاون سازمان بازرسی خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در فضای مجازی منتشر شده که در آن به موضوع جذب غیرقانونی دو تن از نزدیکان  «عین‌اللهی»، وزیر بهداشت اشاره شده است.

◀️ در این نامه آمده که جذب آقای دکتر جواد رضایی و خانم دکتر ندا عین‌اللهی بدون فراخوان بوده و مسیر صلاحیت‌سنجی را طی نکرده است.

◀️ در پی انتشار این نامه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرده که اعلام نیاز به خدمات نامبردگان با توجه به خلا موجود و نیاز مبرم دانشگاه به خدمات فوق تخصصی چشم پزشکی و همزمان با اعلام نیاز به جذب افراد دیگر به غیر ایشان از طرف مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید