◀️ ایران دیگر از خط قرمز ما عبور کرده است. پروژه هسته‌ای تهران در وضعیت بی‌سابقه‌ای‌ست

دیدگاهتان را بنویسید