در لوایح عوارضی سال ۱۴۰۲ که از سوی شهرداری به شورای شهر ارسال شده، پیشنهاد گرفتن عوارض از قبور در تهران مطرح شده است! بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم می‌گوید در این لایحه پیشنهاد شده که بابت نگهداشت پلاک قبر که شامل نگهداری از فضای سبز، نظافت و رفت و روب می‌شود، ۱۶۴ هزار تومان سالیانه دریافت شود. برای آرامگاه‌های خانوادگی این مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. به گفته شیخ‌رودی این هزینه از بازماندگان متوفیان اخذ می‌شود. این طرح در صورت تصویب شورای شهر و تایید فرمانداری اجرایی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید