“قدرت بی‌قدرتان” در برابر “استبداد”، “راه باریک آزادی” است.

دیدگاهتان را بنویسید