براساس شواهد بدست آمده همان اعضای شرکت تحریم شده ایمن نت پاسارگاد هستند.

دیدگاهتان را بنویسید